Konferencja Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie w Uzdowie

Dzisiaj odbyła się inspirująca Konferencja Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Uzdowie, poświęcona promocji zdrowego stylu życia. Hasło przewodnie brzmiało: „Receptą na siłę jest ruch, lekarstwem na smutek – działanie”. Prelegenci, w tym Radosław Gruss – specjalista zdrowia publicznego z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie, Wojciech Lipka – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Działdowie, Joanna Lewarowska – przedstawiciel oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, skupiali się na zapobieganiu zachowaniom ryzykownym u dzieci i młodzieży oraz radzeniu sobie z wyzwaniami życiowymi. Spotkanie rozpoczęło się wspaniałymi występami artystycznymi uczniów, dodając energii i pozytywnego ducha całej konferencji. Tematy poruszone przez prelegentów ukierunkowane były na budowanie zdrowego stylu życia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego wśród młodego pokolenia, pozwoliły zdobyć nową wiedzę, rozszerzającą warsztat pracy na miarę nowych wyzwań.

Naszą szkołę reprezentowali nauczyciele koordynujący działania o charakterze prozdrowotnym w naszej placówce: pani Katarzyna Wiśniewska oraz pan Piotr Gorzka 🤗🤗