Gala wręczenia Krajowego Certyfikatu Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie w Warszawie

Z radością i dumą informujemy, że na podstawie rekomendacji udzielonej przez Centralną Kapitułę Krajowego Certyfikatu Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie, działającą przy Ośrodku Rozwoju Edukacji, Minister Edukacji i Nauki przyznał naszej szkole prestiżowe wyróżnienie – Krajowy Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”, które jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz jest wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

15 grudnia 2023 roku w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”, w której uczestniczyli: dyrektor szkoły Pani Ewelina Niścigorska-Bojarska oraz Koordynator Programu „Szkoła Promująca Zdrowie” Pan Piotr Gorzka.

Spotkanie otworzyła Pani Katarzyna Lubnauer – nowa wiceministra w Ministerstwie Edukacji, która pogratulowała laureatom otrzymania wyróżnień. Podkreśliła, że zdrowie i edukacja są ze sobą nierozerwalnie związane. Przyznanie certyfikatu to formalne uznanie dla wysiłków całej społeczności szkolnej realizującej długofalowe i systemowe działania w zakresie promocji zdrowia. Podkreśliła, że środowiskami kluczowymi dla rozwoju dziecka są rodzina i placówki oświatowe. To właśnie na nich spoczywa obowiązek tworzenia warunków sprzyjających promocji i ochronie zdrowia najmłodszych. Bogacenie wiedzy dziecka o zdrowiu własnym i innych, promowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie to podstawowe zadania projektów edukacyjnych promujących zdrowie.

Ogromnym zaszczytem była obecność na gali Pani profesor Barbary Woynarowskiej – twórczyni programu “Szkoła Promująca Zdrowie” oraz autorki podręcznika pod tym samym tytułem.

Uroczyste wręczenie Certyfikatu przez Panów: Wawrzyńca Rocha Kowalskiego − Zastępcę Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki i Tomasza Madeja – Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Panią Valentinę Todorovską-Sokołowską z Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Szkole z Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji w obecności Pani Anny Zdaniukiewicz – wojewódzkiego koordynatora Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie potwierdziło, że nasza szkoła podejmuje systemowe działania na rzecz poprawy zdrowia całej społeczności szkolnej.

W listopadzie 2022 roku otrzymaliśmy Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Przez wiele miesięcy kształtowaliśmy przyjazny klimat szkoły poprzez różnorodne działania prozdrowotne. Dotyczyły one nie tylko zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, poczucia bezpieczeństwa, ale przede wszystkim zdrowia psychicznego. Podjęliśmy szereg przedsięwzięć, które miały na celu budowanie dobrego samopoczucia i zadowolenia z życia.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu: nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom, rodzicom, organowi prowadzącemu, mieszkańcom naszego miasta, zaprzyjaźnionym szkołom oraz organizacjom współpracującym z nami.

Certyfikat, który otrzymaliśmy, zobowiązuje nas do utrzymywania wysokich standardów, które wyznaczają główne kierunki pracy Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie. Dołożymy wszelkich starań, aby nadal podejmować działania na rzecz zdrowia i dobrej kondycji naszych uczniów.