Podsumowanie akcji BohaterOn

Dzieci z oddziału przedszkolnego Rybki otrzymały dyplom za zaangażowanie i aktywny udział w akcji „BohaterOn w Twojej Szkole 2023″”.

Przypominamy, iż nasze najmłodsze dzieci wysłały własnoręcznie przygotowaną laurkę dla Powstańców Warszawskich, w treści której podziękowały za to, że dzięki Nim mogą być i mieszkać w takim pięknym kraju, jakim jest Polska. Wyraziły wdzięczność słowami: „Bez Was nie byłoby nas. Uczymy się i [P]amiętamy, że to dzięki Wam jesteśmy Polakami.”

https://wpis.dumnizpowstancow.pl/mapa.

Pani Agata Olszewska – nauczycielka edukacji przedszkolnej i wychowawczyni grupy zaprezentowała dzieciom treści o tym, jak kiedyś wyglądał nasz kraj. Dzieci z wielkim zaciekawieniem słuchały opowiadania o Polsce. Bardzo ciężko było im uwierzyć w jakich warunkach żyli nasi przodkowie. Rybki poznały symbole narodowe i ważne daty, usłyszały między innymi o Powstaniu Warszawskim, o jego symbolach. Obejrzały film edukacyjny o ważnym wydarzeniu, tj. Powstaniu Warszawskim. Z wielkim zachwytem słuchały opowieści powstańców. O tym, jak żyli i co przeżywali, gdy byli mali.

#BohaterON#włączhistorię#pamiętamy#DumnizPowstańców

Zwieńczeniem wszystkich działań jest dyplom, który potwierdza aktywny udział w akcji „BohaterOn w Twojej Szkole 2023″”.

Dziękujemy Pani Agacie z to, że uczy swoich wychowanków poszanowania własnego narodu i kreuje najmłodszych na patriotów.