Bierzemy udział w czwartej edycji Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia się (Teaching and Learning International Survey) – TALIS 2024

TALIS jest największym międzynarodowym projektem badawczym poświęconym organizacji, sposobom i warunkom pracy w szkole. W badaniu pozyskiwane są informacje i opinie o uwarunkowaniach nauczania i uczenia się z perspektywy nauczycieli i dyrektorów szkół.

W tej edycji badania TALIS uczestniczy 50 krajów.

Badanie TALIS 2024 w Polsce realizowane jest przez Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. W naszym kraju badanie prowadzone jest wśród dyrektorów szkół podstawowych i nauczycieli klas V-VIII. Badanie prowadzone jest w zgodzie ze wszystkimi międzynarodowymi procedurami badawczymi, przestrzegane są przepisy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych. Zebrane dane są poufne, a wyniki są zanonimizowane. Udział jest dobrowolny, ale tylko uczestnictwo wszystkich wylosowanych szkół gwarantuje wiarygodność i reprezentatywność wyników badania.