Droga do wiedzy prowadzi przez naszą szkołę – wybierz mądrze! REKRUTACJA 2024/2025

Szanowni Rodzice!

Tegoroczna rekrutacja do klas pierwszych jest prowadzona przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego https://nowemiastolubawskie.rekrutacje.edu.pl/rejestracja

Jeżeli podjęliście Państwo decyzję, aby od 1 września 2024 roku Wasze dziecko rozpoczęło edukację w naszej szkole, warto zapoznać się z zasadami tegorocznego naboru.

Chcąc ułatwić Państwu proces zapisu dziecka do naszej szkoły przedstawiamy zasady rekrutacji „krok po kroku”.

REKRUTACJA UCZNIÓW Z OBWODU SZKOŁY

1) Złożenie podania o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 12 lutego do 29 lutego 2024 r.

2) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną podań – od 4 marca do 15 marca 2024 r.

3) Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – do 22 marca 2024 r.

4) Złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata oświadczenia potwierdzającego wolę uczęszczania dziecka do placówki – do 29 marca 2024 r.

5) Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – do 15 kwietnia 2024 r. oraz do 31 sierpnia 2024 r.

REKRUTACJA UCZNIÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY

1) Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 12 lutego do 29 lutego 2024 r.

2) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków – od 4 marca do 15 marca 2024 r.

3) Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – do 22 marca 2024 r.

4) Złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata oświadczenia potwierdzającego wolę uczęszczania dziecka do placówki – do 29 marca 2024 r.

5) Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – do 15 kwietnia 2024 r. oraz do 31 sierpnia 2024 r., pod warunkiem posiadania wolnych miejsc.

ZAPRASZAMY do NAS!

Oferta edukacyjna „Trójki” dostępna po rejestracji na platformie rekrutacyjnej

https://nowemiastolubawskie.rekrutacje.edu.pl/rejestracja