Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Dziś obchodziliśmy w szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Społeczność szkolna dołączyła do ludzi na całym świecie, celebrujących to święto. To właśnie w tym dniu, szczególnie podkreślana jest ważność własnego języka jako zespołu elementów kulturowych, które określają tożsamość każdej osoby.
Polacy dbając o własny język, pielęgnują polszczyznę, która jest różnorodna i niepowtarzalna. Język polski to część narodu i świadectwo naszego istnienia, dlatego koniecznym jest używanie go w sposób poprawny.
Nauczyciele w tym dniu szczególnie uwrażliwiali uczniów, by zwracali uwagę na kulturę własnych wypowiedzi, gdyż jest to również wyraz szacunku dla języka polskiego. Mowa pozbawiona wulgaryzmów, wyrazów nacechowanych negatywnie sprawia, że inni postrzegają rozmówcę jako osobę kulturalną, optymistyczną i dobrą.
W tym roku hasłem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest Edukacja wielojęzyczna– konieczność transformacji edukacji. Warto wiedzieć, że każdego roku nowe motto podaje UNESCO, które jest patronem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.
W klasach I i III podopieczni wysłuchali czytanych fragmentów opowiadań, bajek i baśni, które przynieśli z domów. Klasy II poznały bohaterów lektury Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek. Uczniowie brali udział w potyczkach słownych tzw. „Łamańcach językowych”, dzięki którym ćwiczyli poprawną wymowę i dykcję, jednocześnie bawiąc się doskonale. Uczestniczyli w zabawach językowych i quizach.
W klasach IV-VII przeprowadzone zostały pogadanki na temat ważności języka i dbania o poprawną wypowiedź. Nauczyciele poloniści wyświetlili uczniom prezentacje dotyczące ewolucji języka polskiego. Klasa czwarta poznała fragmenty książki Marii Kownackiej Dzieci z Leszczynowej Górki. Rywalizowała w quizie, który sprawdzał znajomość zasad i reguł językowych oraz doskonaliła dykcję i wymowę, artykułując trudne słowa. W klasach V-VII uczniowie wysłuchali fragmentów książki Antoine de Saint-Exupéry Mały Książę. Zmierzyli się z różnorodnymi zadaniami językowo-gramatycznymi, np. wyszukiwanie synonimów do słów oraz zilustrowanie związku frazeologicznego zaproponowanego przez nauczyciela.