Recytatorskie zmagania uczniów klas I-III


14 marca 2024 r. w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski dla klas I-III „Zdrowie w poezji dziecięcej”. Wzięło w nim udział 12 uczniów z naszej szkoły. Celem konkursu było popularyzowanie twórczości polskich poetów, rozwijanie zdolności i umiejętności recytatorskich dzieci, a także zainteresowanie uczniów czytaniem poezji. Zmagania z trudną sztuką recytacji oceniała komisja w składzie: przewodnicząca – pani Ewelina Niścigorska-Bojarska oraz panie Grażyna Zakrzewska i Kinga Szczechla. Przy ocenie występów konkursowych zwracano uwagę na pamięciowe opanowanie tekstu, dykcję i interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny. Wszyscy uczestnicy doskonale przygotowali się do występu i pięknie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce – Oskar Zdrojewski z klasy I A,

II miejsce – Alicja Perłowska z klasy II A,

III miejsce – Wiktoria Taranowska z klasy II B

Ponadto przyznano dwa wyróżnienia. Otrzymały je uczennice: Lena Gyzińska z klasy II B oraz Pola Kaczerzewska z klasy III A. Każdy z laureatów konkursu otrzymał dyplom i nagrodę rzeczową w postaci książki. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki. Spotkaniu towarzyszyła radość i wiele pozytywnych emocji. Konkurs przygotowały: Anna Falkowska-Rokicka i Justyna Wiśniewska.