Obchody Święta Konstytucji 3 maja

W piątek 26 kwietnia 2024 r. w naszej szkole uroczyście obchodziliśmy Święto Konstytucji Trzeciego Maja. Cała społeczność szkolna pamiętała o odświętnych galowych strojach i kotylionach. W szkole pojawiły się patriotyczne dekoracje.
To jedno z najważniejszych świąt państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Obchodzimy je na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki w 1791roku ustawy zasadniczej, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Nadrzędny akt prawny określał zasady działania państwa oraz prawa i obowiązki obywateli.
O godzinie 8:55 i 09:50 społeczność szkolna wraz z gośćmi spotkała się w auli szkolnej, by swoją obecnością wyrazić patriotyzm i oddanie ojczyźnie.
Panie dyrektor Ewelina Niścigorska–Bojarska i wicedyrektor Teresa Bagińska serdecznie przywitały zebranych. W szczególności zaś przybyłych na tę uroczystość gości: Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim panią Agnieszkę Muszyńską, Przewodniczącą Rady Rodziców panią Izabelę Rejman oraz Redaktora Naczelnego Gazety Nowomiejskiej pana Stanisława Ryszarda Ulatowskiego.
Akademia rozpoczęła się uroczystym wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem Hymnu narodowego. Następnie uczniowie klas IVa i Va zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, w którym nie tylko przypomnieli wydarzenia historyczne, ale również recytowali i śpiewali utwory patriotyczne.
Na zakończenie panie Dyrektor zachęcały zebranych do udziału w imprezach patriotycznych, które odbędą się z okazji Święta Trzeciego Maja na terenie naszego miasta. Podziękowały zebranym za uczczenie święta, uczniom za zaangażowanie, a nauczycielom za przygotowanie uroczystości i dekoracji.
Akademię przygotowali: Pani Dorota Skowronek oraz Pan Łukasz Leszczyński. Oprawę muzyczną – Pan Marek Piątkowski, dekorację – Pani Katarzyna Wiśniewska.
Serdecznie dziękujemy!