Pasowanie na Czytelnika

Co roku w bibliotece szkolnej odbywa się wspaniała uroczystość Pasowania na Czytelnika pierwszoklasistów.
Uczniowie otrzymali garść informacji na temat regulaminu wypożyczania książek i zasad zachowania w bibliotece. Następnie wszyscy wyśmienicie się bawili przy rozwiązywaniu zagadek, które przygotowały im starsze koleżanki wraz z Panią Bibliotekarką Grażyną Zakrzewską. Dzieci zostały uroczyście włączone w poczet czytelników szkolnych. Otrzymały ten tytuł z rąk Pani Dyrektor Eweliny Niścigorskiej-Bojarskiej. Na zakończenie wszyscy otrzymali dyplomy.
Uczniowie, którzy zostali oficjalnie włączeni do braci czytelników naszej szkoły wiedzą już, że biblioteka szkolna nie jest jedynie wypożyczalnią oraz magazynem książek i podręczników. Pełni również wiele innych funkcji, np. stanowi wsparcie dla edukacyjnej i wychowawczej roli szkoły, jest miejscem animacji kultury, centrum nowoczesnych technologii, strefą rozwijania talentów i potencjałów. Tutaj liczy się przede wszystkim uczeń, a ten nie potrzebuje jedynie książek, ale także wsparcia, otwartego serca, uśmiechu, wiary w jego możliwości, na które zawsze może liczyć! To wszystko ofiarowuje mu zawsze uśmiechnięta Pani Grażyna Zakrzewska, prawdziwa pasjonatka zarówno pracy z dziećmi, jak i książek.
Wszystkim pierwszakom życzymy, aby zawsze towarzyszyła im miłość do książek oraz pasja czytania! Zapraszamy do biblioteki szkolnej!