Szkolenie z pierwszej pomocy klas I-III

Już od najmłodszych lat należy kształtować odpowiednią postawę w zakresie niesienia ratunku poszkodowanym. Dzisiaj uczniowie klas I-III wzięli udział w niezwykle cennym szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy, które poprowadził strażak- Pan Kamil Kopyczyński. Takie spotkania pozwalają przygotować uczniów do właściwego i szybkiego reagowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia własnego oraz innych. Podczas wypadków znaczenie mają sekundy i tylko odpowiednie zachowanie świadków zdarzenia jest w stanie uratować poszkodowanego, zanim dojedzie karetka pogotowia. Uczniowie poznali podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, a następnie mieli możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy w praktyce.
Bardzo dziękujemy za ogrom informacji przekazanych uczniom oraz nauczycielom.
Koordynatorem spotkania była Pani Małgorzata Gołębiewska