Po raz drugi dzieci z oddziałów przedszkolnych „ Żabki” i „Misie” wzięły udział w projekcie edukacyjnym, organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Mieście Lubawskim pod nazwą „Czyste powietrze wokół nas”. Celem programu było zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu oraz wiedzy na temat skutków palenia papierosów, a także wykształcenie umiejętności rozpoznania różnych źródeł dymu. Uczestnicy projektu realizowali wiele zadań. Uczestniczyli między innymi w spacerach, podczas których lokalizowali źródła dymu. Podczas wycieczek przedszkolaki chętnie rozglądały się i szybko reagowały na każde zauważone przez nie źródło dymu. Następnie dzieci przelały swoje spostrzeżenia na papier, wykonując plakaty, przestrzenne makiety oraz ozdabiały postać zielonego Dinusia, który przeprowadził dzieci przez kolejne etapy programu. Każda z prac została dokładnie przeanalizowana przez uczestników projektu. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, jak szkodliwy dla naszego zdrowia jest dym tytoniowy, jak należy zachować się w zadymionych miejscach oraz jak radzić sobie w sytuacji, gdy dorośli palą papierosy. Przedszkolaki wykonały tabliczki z zakazem palenia, które zabrały do swoich domów. Program „Czyste powietrze wokół nas” cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci.