Hymn szkoły

1. Filomatów imię dumne

Nosi szkoła nad Drwęcą.

Miłość, wiara oraz męstwo

Cnoty te spotkasz tu często. 

Ref. Sztandar nieś, imię sław

Filomatów w każdy czas.

Sztandar nieś, imię sław

Filomatów w każdy czas. 

2. Nasza szkoła naszą szansą

Uczy nas życia i świata.

Tutaj wiedzę zdobywamy,

Tu spędzamy młode lata. 

Ref. Sztandar nieś… 

3. Za przykładem Filomatów 

Wzorem dla Was być pragniemy.

Dumne imię naszej szkoły

Podtrzymywać wciąż będziemy. 

Ref. Sztandar nieś…

(na melodię „Witaj Majowa Jutrzenko”)