Koordynator zespołu

Piotr Gorzka

e-mail : p.gorzka@sp3nml.pl

Członkowie zespołu

Maria Michalska

Anna Mika

Justyna Neumann

Sebastian Prokop

Anna Sapała-Ponieważ

Justyna Wiśniewska

Edyta Bronikowska