PLAN DZIAŁAŃ w roku szkolnym 2022/2023

  1. Cel:

Zmniejszenie nieprawidłowych relacji pomiędzy niektórymi uczniami.

Kryterium sukcesu

Zmniejszenie o 10 % odsetka uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi, którzy twierdzą, że nie nastąpiła poprawa wzajemnych relacji rówieśniczych wśród niektórych uczniów,

Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel (sukces):

Co wskaże, że osiągnięto cel?

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz rodziców; rozmowy z pedagogiem szkolnym i z wychowawcami , obserwacje planowe zespołu promocji zdrowia.

Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel?

– Analiza porównawcza wyników ankiet

– Analiza rozmów z pedagogiem szkolnym i z wychowawcami

– Analiza arkusza obserwacji planowych

Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel?

Badania ewaluacyjne zostaną przeprowadzone w czerwcu 2023. Badania ewaluacyjne obejmą nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, rodziców oraz uczniów z klas III, V, VIII. Ankiety oraz plan obserwacji przygotują członkowie Zespołu Promocji Zdrowia pod kierunkiem koordynatora oraz sprawdzą, czy osiągnięto cel.

  1. ZADANIA
Nazwa zadaniaKryterium sukcesuSposób realizacjiOkres/termin realizacjiWykonawcy/ osoba odpowiedzialnaPotrzebne środki / zasobySposób sprawdzenia wykonania zadańW jakim stopniu osiągnięto kryterium sukcesu?
Przygotowanie planu pracy SzPZ na rok szkolny 2022/202390 % rady pedagogicznej zatwierdzi plan pracy na rok szkolny 2022/23Przedstawienie przez koordynatora planu działań opracowanego przez zespółsierpień 2022Koordynator / zespół SzPZMateriały biurowePrzyjęcie przez Radę Pedagogiczną planu pracy na rok szkolny 2022/202390 % rady pedagogicznej zatwierdziło plan pracy na rok szkolny 2022/23
Przekazanie informacji o priorytetowych zadaniach programu dla rozwiązania problemu wynikającego z przeprowadzonej diagnozy80% społeczności szkolnej pozna zadania Programu SzPZZamieszczenie na stronie internetowej planu działań na rok szkolny 2022/2023wrzesień 2022
Koordynator / zespół SzPZMateriały SzPZInformacja na stronie internetowej80% społeczności szkolnej poznało zadania Programu SzPZ
Szkolenie dla nauczycieli „Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem”90 % nauczycieli będzie uczestniczyć w szkoleniuSzkolenie dla nauczycieliwrzesień 2022Dyrektor SzkołyŚrodki audiowizualne Materiały biuroweLista obecności90 % nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu
Promowanie zdrowia psychicznego – szkolenie dla uczniów90 % uczniów będzie uczestniczyć w spotkaniuSpotkanie uczniów klas VIII z psychologiempaździernik 2022Pedagog szkolnyŚrodki audiowizualne
Lista obecności90 % uczniów z klas VIII uczestniczyło w spotkaniu
Stworzenie grup klasowych, którym zostaną przyporządkowane konkretne zadania np. (pomoc koleżeńska, porządkowa, dekoracyjna), do których będzie należał każdy i miał w nich swoje zadanie.80% społeczności klasowej będzie potrafiło współpracować ze sobąUdział w grupie klasowejpaździernik 2022WychowawcyW zależności od rodzaju grupyDokumentacja wychowawcy80% społeczności klasowej potrafi współpracować ze sobą
Odpowiedzialność karna nieletnich – szkolenie dla uczniów90 % uczniów z klas V-VIII będzie uczestniczyć w szkoleniuSpotkanie uczniów z klas V- VIII z policjantempaździernik 2022Pedagog szkolnyŚrodki audiowizualneDokumentacja pedagogiczna/ wychowawcy klasy90 % uczniów z klas V – VIII uczestniczyło w spotkaniu
Przeprowadzenie wśród uczniów zajęć nt. zagrożeń i konsekwencji nadmiernego korzystania z i uzależnienia od komputera i telewizji.70 % uczniów z klas IV – VIII aktywnie będzie uczestniczyć w pogadankachPogadanka na lekcjach wychowawczychZgodnie z planem pracy wychowawczejWychowawcyŚrodki audiowizualne materiały biuroweDokumentacja wychowawcy70 % uczniów z klas IV – VIII aktywnie uczestniczyło w pogadankach
Przeprowadzenie lekcji wychowawczych : „Stres- przyjaciel czy wróg? Sposoby walki z nim”80 % uczniów z klas IV – VIII aktywnie uczestniczyć będzie w lekcji wychowawczejLekcja wychowawcza w formie dramyZgodnie z planem pracy wychowawczejWychowawcyScenariusze zajęć, Materiały biuroweDokumentacja wychowawcy80 % uczniów z klas IV – VIII aktywnie uczestniczyło w lekcji wychowawczej
Spotkanie dla rodziców- „Zanim będzie za późno” – program profilaktyczny40% rodziców będzie uczestniczyć w spotkaniuSpotkanie dla rodziców klas IV-VIII z policjantem i pracownikiem SanepiduGrudzień 2022Pedagog szkolnyŚrodki audiowizualneWykaz szkoleń40% rodziców uczestniczyło w spotkaniu
Badania ankietowe do projektu „Profilaktyka na miarę”.80 % społeczności szkolnej weźmie udział w badaniuBadanie ankietowe społeczności szkolnejStyczeń 2023Pedagog SzkolnyKomputer,Wywiad80 % społeczności szkolnej wzięło udział w badaniu
Spotkanie dla rodziców „Chroń dziecko w sieci”.70% rodziców będzie uczestniczyć w spotkaniuSpotkanie dla rodziców dzieci przedszkolnych oraz z klas I-III z psychologiemStyczeń 2023Pedagog szkolnyŚrodki audiowizualneLista obecności70% rodziców uczestniczyło w spotkaniu


Organizacja inicjatyw sprzyjających wzajemnej integracji i budowaniu prawidłowych relacji30 % uczniów będzie przygotowywać owocowy zestaw urodzinowyOwocowe urodzinkiCały rok szkolny

Wychowawcy
Zestaw owocówKontrola wychowawcy30 % uczniów przygotowywało owocowy zestaw urodzinowy
Realizacja programu socjoterapeutycznego „Jestem niepowtarzalny” rozwijającego kompetencje emocjonalno – społeczne90 % uczniów z klas I – III oraz dzieci przedszkolnych posiadających zalecenia PPP systematycznie będzie uczęszczać na zajęciaZajęcia socjoterapeutyczneCały rok szkolny

Szkolny socjoterapeutaŚrodki audiowizualne,Analiza dokumentacji z przeprowadzonych zajęć90 % uczniów z klas I – III oraz dzieci przedszkolnych posiadających zalecenia PPP systematycznie uczęszczało na zajęcia
Psychologiczne wsparcie dla uczniów70 % uczniów potrzebujących wsparcia będzie korzystać z pomocyPsycholog w szkoleW miarę potrzebPedagog szkolnyMateriały biuroweDokumentacja pedagogiczna70 % uczniów potrzebujących wsparcia korzysta z pomocy
„Pomaganie uskrzydla”Wzrost o 10 % liczby wolontariuszy w Szkolnym Klubie WolontariuszaDziałalność Szkolnego Klubu WolontariuszaCały rokPedagog szkolnyW zależności od rodzaju działaniaDokumentacja pedagoga szkolnegoWzrosła o 10 % liczba wolontariuszy w Szkolnym Klubie Wolontariusza