Przewodniczący – Aleksander Kowalski kl. V a

Z-ca przewodniczącego – Filip Robaczewski kl. V c

Sekretarz – Natalia Świątkowska kl. VII a

Opiekunowie SU – Grażyna Zakrzewska i Magdalena Kortes