Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny znajduje się do wglądu w sekretariacie szkoły